Renungan iGrow 6 Januari 2023


Renungan iGrow 06 Jan 2023

Yeremia 4/iGrowThroughThe Bible#5

Yeremia 4:3
"Sebab beginilah firman TUHAN kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem: "Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh."

Renungan:

Nabi Yeremia mengambarkan kondisi hati dan hidup umat-Nya saat itu. Kekerasan hati mereka seperti tanah yang keras, yang sangat lama tidak ditanami. Tanah seperti itu perlu dibajak. Tanah seperti itu perlu dihancurkan. Tanah seperti itu perlu dibersihkan. Batu-batunya harus dipisahkan dan dibuang. Ilalangnya perlu dicabut dan dibakar.

Jikalau sudah bersih maka ladang itu siap untuk ditanami benih yang baik. Jikalau masih keras tanahnya, maka benih yang baik tidak akan tumbuh.

Seperti gambaran itu jugalah kondisi hati kita. Keras dan tidak bisa ditanami benih yang baik. Hati kita perlu dibajak oleh Tuhan. Berhala-berhala hidup kita perlu buang. Kebiasaan-kebiasaan lama kita perlu disingkirkan. Dosa-dosa lama kita yang masih tersembunyi rapi dihidup kita perlu dicabut.

Hanya kalau hidup dan hati kita dibajak oleh Tuhan maka hidup kita siap menerima benih yang baik dari Tuhan. Firman Tuhan akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita.

Ijinkan Tuhan membajak hidup kita. Ijinkan Ia mencabut tuntas dosa-dosa masa lalu kita. Biarkan Dia membuang tuntas berhala-berhala hidup kita.

Dia ingin menjadikan hidup kita seperti ladang baru yang siap menghasilkan buah-buah pertobatan dan pelayanan yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan memuliakan nama-Nya. Amin. (JeRu)